ADRESA I PODACI

Športsko ribolovno društvo "Vukšinac"
Donji Vukšinac 5
10342 Dubrava
(Tomislav Mladen- predsjednik)
mob: 099/3399 180
elektronska pošta (klikni)

 

 

01001314 je broj u registru udruga RH-e pod kojim je upisano i registrirano naše društvo,

1805126 je naš poslovni broj,
14254665071 je naš OIB

HR32 2360000-1101815810  je broj našeg žiro računa kod Zgb. banke

 

.